Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông tin sau:
 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG PARIS

Địa chỉ:

Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội

Phone

0972 650 281

Email

congtythoitrangparis@gmail.com

Form liên hệ

  Thời gian làm việc

  • Thứ 2 ——————— 7:00 AM – 6:00PM
  • Thứ 3——————— 7:00 AM – 6:00PM
  • Thứ 4 ——————— 7:00 AM – 6:00PM
  • Thứ 5 ——————— 7:00 AM – 6:00PM
  • Thứ 6 ——————— 7:00 AM – 6:00PM
  • Thứ 7 ——————— 7:00 AM – 6:00PM
  • Chủ nhật —————–7:00 AM – 6:00PM